• מרכז גוף ונפש

    פעילות המרכז ללימודי גוף נפש מתמקדת ביחסי הגומלין בין גוף לנפש.

    כתובת  טלפון: 03-5495149 |  רחוב שבטי ישראל 103 ב' רמת השרו